Rrjet social për ata që duan të fitojnë!

Për reklamuesit

Ekzekutimi i detyrave
Dërgimi në masë
Blerja e votave dhe komenteve në rrjetet sociale
Blerja e vizitave të vendeve
Blerja e tweets
Blerë komente
Blerja e abonentëve
Kontrolli i cilësisë!
Përkthimi i porosive tuaja në 40 (+) gjuhë
Bëhuni një reklamues

Për përdoruesit

Kryeni detyrat tona dhe merrni para!
Fito në leximin e postës!
Publikimet e paguara
Paguhet PR
Shqyrtime të paguara
Blerja e vizitorëve
Minierat duke përdorur një shfletues
Merrni paratë tuaja me çdo mjet!
Puna dhe fitoni në shtëpi!
Bëhuni një përdorues
Regjistrimet:
820888
Totali i paguar:
$15292839.41
Tërë bota:
194 vendet
45 Gjuhë

Programi i referimit me 5 nivele:

Gama më e gjerë e mundësive:

detyrat
Bli postime
Blej vizitorë
Blej komente ose komente
Blej Likes
Blej postimet në forume
Blej postimet në rrjetet sociale
Blej lidhjet
Blej artikuj
Blini reposts ose retweets
Bli vota
Blej shikime në youtube

Rrjet social për ata që duan të fitojnë!

Ne kemi dërguar një link për të aktivizuar llogarinë tuaj. Ju lutem vini re